26 Απρ 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Αγαπητοί γονείς,
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να φοιτήσουν τα παιδιά σας στο Πειραματικό Γυμνάσιο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εισαγωγή σε αυτά θα γίνει με κλήρωση. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., http://www.iep.edu.gr/pps/ στην οποία θα δηλώνουν μόνο το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Τα έγγραφα που ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν μόνο από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:π.μ. στο Πειραματικό Γυμνάσιο, ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων που ορίζεται από τους ίδιους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2810260663 (ώρες λειτουργίας του σχολείου)
Δ/ντής του Σχολείου
Χαχλάκης Γιάννης