1 Μαρ 2014

Εμείς και το περιβάλλον ... από το Ε1


Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε1 στο πλαίσιο του μαθήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ασχολήθηκαν με το περιβάλλον. Βρήκαν με την βοήθεια του διαδικτύου πληροφορίες για διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις και  χρησιμοποιώντας το λογισμικό LibreOffice Writer τις έγραψαν. Η δημοσίευση έγινε με τη διαδικτυακή εφαρμογή www.issuu.com. Ακολουθεί το αποτέλεσμα .... Εργασία παιδιών