10 Φεβ 2018

ARE YOU READY TO EXPLORE EUROPE?
Πόσο καλά νομίζετε ότι γνωρίζετε την Ευρώπη?
Οι μαθητές της ομάδας Erasmus+ δοκίμασαν τις γνώσεις τους σε αυτό το παιχνίδι ερωτήσεων με θέμα τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.