1 Οκτ 2019

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ "ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"


Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/219218/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και της 49/30-11-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Βιβλία στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2019-2020 στα δημοτικά σχολεία της χώρας.
Στο σχολείο μας, η δράση αυτή αποφασίστηκε να υλοποιείται δύο (2) Παρασκευές κάθε μήνα όπως ορίζεται από το Νόμο, οι οποίες ορίζονται από το Σύλλογο διδασκόντων ως εξής:
11/10&25/10,   8/11&22/11,  6/12,  17/01&31/01,  14/02&28/02,  13/03&27/03, 3/04,  08/05&22/05,  5/06